Automatická závlaha představuje

03.04.2011 11:07

Pravidelnou účastí odborných seminářů se řadíme mezi autorizované instalační firmy závlahových systémů a tím se zavazujeme provádět montáž dle technologických předpisů, které zaručují vysokou kvalitu a spolehlivost 


Automatická závlaha představuje úsporu Vaší energie a času.
-Pravidelnou dodávkou zálivky dle potřeby docílíte efektivnějšího a zdravějšího vzhledu Vaší zeleně.
-Závlahový systém pracuje plně automaticky bez Vaší asistence a v závislosti na intenzitě srážek.  
-Vedle toho Vám toto řešení přinese příjemné klima, které oceníte především v parném létě.
-Závlahu lze načasovat na nejvhodnější okamžik dle potřeby rostlin, což minimalizuje odpar vody a je dosaženo vyšších úspor.

-Závlaha travnatých ploch je prováděna rotačními nebo rozprašovacími postřikovači.
-K výsadbě je využívána kapková závlaha, která se umisťuje přímo ke kmenu či kořenovému základu, čímž je voda přiváděna přímo k rostlině.
-Tímto způsobem je dosaženo úspory až dvě třetiny oproti běžnému zalévání.
-K zalévání truhlíku, skalek a skleníků užíváme různých typů mikropostřikovačů, kterými je možno zalévat mlžením, odkapáváním nebo paprskovitě.

-Základní předností automatických závlah je rychlá návratnost investice a zhodnocení Vaší nemovitosti.


Powered by BannerFans.com BannerFans.com By BannerFans.com By BannerFans.com