Návrh systému-projektová dokumentace

 

 

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu, pokud systém není dobře navržen. Do vlastního návrhu se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit u odborníků.

Nejčastější chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači. Vždy je třeba dodržovat optimální spon postřikovačů.

 

 

       
 

 

Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva zkušeného technika na řešeném pozemku. Vždy posoudí kapacitu vodního zdroje, doporučí typ zavlažování, umístění ovládací jednotky a deštného senzoru. Po zjištění těchto informací vypracuje návrh a to včetně cenové kalkulace.

V případě Vašeho zájmu a dle vzájemné domluvy provedeme zaměření pozemku zcela v naší režii a nezávazně.

 

Bezplatné zaměření pozemku a vytvoření cenové kalkulace


Powered by BannerFans.com BannerFans.com By BannerFans.com By BannerFans.com